%100

İndirim

Haziran Ayına Kadar

Komisyonsuz

Alışveriş!

1- “Kullanıcılar” yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullacılar”ın ve “Üye”lerin, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

2- “Site”, “Üye”ler tarafından “Kazanan Kadın Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin “Kullanıcılar”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Kazanan Kadın”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İçeri”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3- “Kullanıcı” “Site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Kazanan Kadın” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4- “Site” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; “Üye”ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve “İçerik”lerden dolayı “Kazanan Kadın”nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Kazanan Kadın” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, “Kazanan Kadın” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “Kazanan Kadın”nin “Site” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “Kazanan Kadın”, “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler tarafından “Kazanan Kadın”ne iletilen veya “Site” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

6-  “Kullacı”lar ve “Üye”ler, “site” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Kazanan Kadın’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7- “Kazanan Kadın”, “Site” dahilinde sunulan hizmetleri ve “Site” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Kazanan Kadın”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

8- “Kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “Kazanan Kadın”nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Kazanan Kadın” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Kazanan Kadın” tarafından yapabilir. “Kazanan Kadın” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Kullanıcılar”lar ve “Üye”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “Kullanıcı” veya “Üye”ye aittir.

9- “Kullanıcı”lar, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “Kazanan Kadın”nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

10- “Kazanan Kadın” “Site” üzerinden “Kullanıcı”lar veya “Üye”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Sözleşme”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Kazanan Kadın” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “Site” nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

11- “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “Kazanan Kadın Veritabanı” bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “Kazanan Kadın Veritabanı”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak “Kazanan Kadın” tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

12- “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Kazanan Kadın” nin yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Kazanan Kadın” nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

13- “Site” üzerinden yayınlanan ilanların, ” Kazanan Kadın Arayüzü”nün “Kazanan Kadın” nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

14- “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İçerik”in “Kazanan Kadın” nin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “Kazanan Kadın” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

15- “Site” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “Kazanan Kadın”nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılamaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

16- “”Kazanan Kadın Veritabanı” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “Kazanan Kadın”nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

Main Menu